Jan Fejkiel Gallery

Jan Fejkiel Gallery - galeria współczesnej grafiki i rysunku założona w 1991 roku przez historyka sztuki. Prowadzi działalność handlową, wystawienniczą oraz edytorską, współpracuje z instytucjami artystycznymi i artystami reprezentującymi różne orientacje i generacje twórcze. Organizujem wystawy indywidualne oraz zbiorowe w kraju i zagranicą: