Galeria Czarna X

Początkowo bezdomna i wirtualna Czarna Galeria, po dwóch latach egzystowania w eterze, w styczniu 2007 przybrała realne kształty przestronnego mieszkania numer 3 na II-gim piętrze w kamienicy Ostrowskiego przy Marszałkowskiej 4, w sąsiedztwie placu Unii Lubelskiej. Czarna jest prywatną galerią, inicjatywą oddolną, której prowadzeniem zajmuje się Agnieszka Czarnecka, a wsparcia udziela Marcin Wiącek. Na stałe zagościła już na kulturalnej mapie Warszawy, realizuje program wystawowy w oparciu o międzynarodowy dialog z kuratorami i artystami. W galerii znaleźli się artyści, których z zaangażowaniem promuje: organizuje cykliczne wernisaże, imprezy, utrzymuje i rozwija kontakt ze środowiskami artystycznymi za granicą, wyszukuje granty i programy rezydencjalne. Jednocześnie prowadzona jest praca u podstaw mająca na celu poszerzanie i zasilanie krwiobiegu kulturalnego oraz budowanie rynku sztuki w Polsce. Artyści reprezentowani: Olaf Brzeski, Dorota Buczkowska, Teresa Gierzyńska, Anna Okrasko, Joanna Pawlik, Sławek Pawszak, Jadwiga Sawicka, Monika Wiechowska. Artyści współpracujący: David Balula, Tom Ellis, Gardner Woods.