Galeria Szara

Galeria Szara – założona w 2002 roku w Cieszynie, przez Joannę Wowrzeczkę, Tomasza Swobodę i Agnieszkę Sojkę-Swobodę z pomocą studentów Uniwersytetu Śląskiego filia w Cieszynie.

Obecnie dziala w Katowicach.

Jest miejscem niezależnym i niekomercyjnym działającym przy Stowarzyszeniu Kulturalnym „Kontur”, od 2005 roku kuratorami, opiekunami i prowadzącymi są Joanna Rzepka-Dziedzic i Łukasz Dziedzic /artyści, kuratorzy, pedagodzy Uniwersytetu Śląskiego/. Interesuje nas sztuka „żywa”, nie ograniczamy się do konkretnego medium, lecz stawiamy na oryginalność i świeżość projektu. Szczególnie interesujące są dla nas działania, które wykraczają poza tradycyjnie pojmowane dyscypliny artystyczne. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy kilka projektów, których tematyka oscylowała wokół wolności, wizualnej polityki obrazu czy audio i video artu. (Wolność, równość... sztuka!; Gry Wizualne; Strefa AV). Wszystkie one odnoszą się do umiejscowienia Cieszyna do polsko-czeskiego kontekstu. W ramach tych działań galeria ściśle współpracuje z czeskimi ośrodkami sztuki i artystami. Obecnie galeria jest w trakcie reorganizacji by w jeszcze większym stopniu wykorzystać potencjał młodych artystów, chcemy aby współtworzyli to miejsce. Interesują nas projekty i postawy „poszukujące”, galeria jako laboratorium, przestrzeń doświadczalna, w której nie chcemy skupiać się jedynie wystawianiu artefaktów, lecz na wspieraniu interesujących postaw, badaniu nowych tendencji i budowaniu dyskursu wśród twórców młodego pokolenia, studentów, absolwentów kierunków artystyczny i nie tylko, ale również młodych historyków sztuki, kuratorów, animatorów kultury. Działania nasze obejmują tak Polskę jaki i Czechy, staramy się tworzyć płaszczyznę kontaktu, wymiany myśli i idei. Istotna część naszej działalności to edukacja, organizujemy wykłady, spotkania z artystami, warsztaty, prowadzimy czytelnię multimedialną „magazyn szarej” oraz portal internetowy z interaktywną bazą artystów. Coraz częściej organizujemy również koncerty audio-wizualne osadzone na gruncie współczesnej muzyki eksperymentalnej. Wydajemy publikacje książkowe, katalogi jaki i wydawnictwa multimedialne.