Galeria Biała

Galeria Biała pracuje od 1985 roku. Działa w ramach Centrum Kultury w Lublinie. Obecnie zajmuje przestrzeń ok. 70 m2 (dwie przestrzenie wystawowe oraz biuro). Jest galerią autorską niekomercyjną, kierowaną przez Annę Nawrot i Jana Grykę. Galeria Biała stara się ukazywać nowe zjawiska i tendencje sztuki najnowszej w rozmaitych przejawach i formach. Punktem wyjściowym programu galerii stała się chęć wytworzenia własnej "przestrzeni artystycznej", budowanej na bazie aktualnej sztuki poszukujących, niekonwencjonalnych artystów. Galeria posiada swoje archiwum (dokumentacje wystaw, katalogi, książki o sztuce, pisma artystyczne, druki). Biała zorganizowała ponad 250 wystaw i spotkań (w tym wystawy zbiorowe prezentujące sztukę galerii poza Lublinem, m.in.: "Lublin-transport" w Galerii Stodoła w Warszawie, 1988 "Biała - sztuka bez ścian" w Galerii BWA w Krakowie, 1994 "Unter einem Dach" w Podewil w Berlinie,1995 "Dziewięć kwadratów dla Białej" w Muzeum Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 1997 "Miejsca sygnowane" w Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski w Warszawie, 1999 "Biała sztuka" w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, 1999. "Forum galerii niezależnych i innych miejsc sztuki w Polsce, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, 2000 "Postacademia" w Centrum Sztuki Współczesnej w Kijowie, 2002 W latach 1996-98 realizacja projektu "Nowe przestrzenie sztuki lat 90-tych" z udziałem następujących artystów: Mirosława Maszlanki, Piotra Kurki, Mikołaja Smoczyńskiego, Grzegorza Klamana, Jana Gryki, Marka Kijewskiego, Mirosława Filonika, Leona Tarasewicza, Joanny Rajkowskiej, Joanny Hoffmann, Krzysztofa Sołowieja Agaty Michowskiej, Sławomira Beliny, Marka Targońskiego, Hanny Łuczak i Grzegorza Sztwiertni oraz prezentacja dokumentacji galerii: Wschodniej z Łodzi, ON i AT z Poznania, Potockiej i Zderzak z Krakowa, Prowincjonalnej ze Słubic i Wyspy z Gdańska. W latach 1999-2000 realizacja wspólnego projektu Młodego Forum Sztuki Galerii Białej i Gościnnej Pracowni Leona Tarasewicza w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pn. "Pozawydziałowe przeginanie w kierunku możliwości otwarcia oczu na otoczenie, światło, naturę i medytację sztuki" z udziałem: Magdy Mącik, Barbary Kasprzyckiej, Dariusza Kocińskiego, Pawła Szczerepy, Leszka Hetmana, Katarzyny Korzenieckiej, Andrzeja Ćwikły, Wojciecha Gilewicza, Alicji Łukasiak i Bartosza Leszczyny. Od 1996 roku w galerii realizowany jest program edukacyjny dla studentów Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie - Młode Forum Sztuki. W jego ramach odbyło się kilkanaście wystaw zbiorowych i indywidualnych w nowej przestrzeni Centrum Kultury. Wybrani uczestnicy tego programu byli zapraszani do udziału w ogólnopolskich wystawach młodej sztuki polskiej jak: "Model do składania" w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w 2000 roku (Dariusz Kociński, Andrzej Ćwikła, Leszek Hetman), "novart.pl" w Krakowie w 2002 roku (Eliza Galey, Alicja Łukasiak, Robert Kuśmirowski, Dariusz Kociński) czy "Supermarket Sztuki III" w Warszawie w 2002 roku (Eliza Galey, Katarzyna Kozyra, Robert Kuśmirowski) W latach 2000-2001 realizowany był cykl wystaw artystów (Jan Gryka, Irena Nawrot, Mirosław Maszlanko, Krzysztof Sołowiej, Robert Maciejuk, Leon Tarasewicz, Anna Nawrot), stale współpracujących z Galerią Białą, którzy w zasadniczy sposób określają zjawisko BIAŁEJ SZTUKI, budując tożsamość galerii i jej funkcjonowanie od 1985 roku. W 2002 roku w galerii zaprezentowano m.innymi artystów z zagranicy: Rudiego van Dijka (Niderlandy), Sigrun Jakubaschke (Niemcy), Kingę Arayę (Kanada) i Henka Vischa (Niderlandy). W roku 2003/2004 planowany jest cykl wystaw "Uwaga malarstwo!" z udziałem polskich malarzy różnych pokoleń. Wybrane wydawnictwa własne: 1. Biała dekada 1985-95 (10 części) (wyd. 1995) 2. Nowe przestrzenie sztuki ,cz. I (wyd. 1997) 3. Nowe przestrzenie sztuki, cz.II (wyd. 1998) 4. Biała Sztuka, prezentacja Galerii Białej (wyd. 1999) współpraca z Galerią Miejską ARSENAŁ w Poznaniu 5. Pozawydziałowe przeginanie w kierunku możliwości otwarcia oczu na otoczenie, światło, naturę i medytację sztuki (wyd.2000) 6. Biała 1985-2000 (wyd. 2001) 7. Henk Visch , Twoje słowa do mnie (wyd. 2002) 8. Sigrun Jakubaschke (wyd. 2002)