BWA Olsztyn

BWA Galeria Sztuki jest wiodą galerią sztuki w Olsztynie i regionie. Usytuowana jest w centrum miasta w reprezentacyjnym gmachu, w którym oprócz galerii BWA mieści się Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Biblioteka Multimedialna „Planeta 11”. Galeria działa tu od 1973 roku, a powołana została w Olsztynie już w 1958 roku, początkowo z siedzibą w olsztyńskim zamku. Galeria Sztuki BWA ma bardzo dobre warunki wystawiennicze, (dwie sale wystawowe; sala główna – 432 m2, sala kameralna – 90 m2), własne zbiory sztuki. Cel działalności Podstawowym celem działalności galerii jest prezentowanie polskiej i zagranicznej sztuki współczesnej na wystawach czasowych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Olsztyńska Galeria BWA jest otwarta na działania w obszarze różnorodnych form artystycznych, od klasycznych dziedzin sztuki, jak malarstwo, grafika, rzeźba, czy fotografia, poprzez performance, instalacje, aż po najnowsze działania w obszarze nowych mediów. Program wystawienniczy obejmuje znaczące, najnowsze zjawiska z dziedziny sztuki, twórczość artystów ciekawych, ważnych, interesujące ekspozycje, wspiera (poprzez wystawy, promocję) osoby wybitnie utalentowane środowiska artystycznego Olsztyna i regionu. Od 1975 roku olsztyńska galeria organizuje Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, ważny, ogólnopolski konkurs graficzny o ustalonej już renomie i prestiżu. Od 1998 roku Galeria jest również głównym organizatorem Biennale Sztuki Olsztyńskiej, konkursu prezentującego kondycję olsztyńskiego środowiska artystycznego. Współpraca BWA Galeria Sztuki współpracuje z wiodącymi galeriami sztuki współczesnej, muzeami, kuratorami, aranżerami wystaw w Polsce, szkołami i stowarzyszeniami twórczymi w regionie. Finansowanie BWA Galeria Sztuki w Olsztynie jest finansowana przez Samorząd Miasta Olsztyn.