Galeria Stereo *

Galeria Stereo została założona w marcu 2009 roku. Jej powstanie wynikło bezpośrednio z działalności Fundacji Transmisja, która od 2007 roku czynnie wspierała rozwój poznańskiej sceny artystycznej, organizując wystawy w instytucjach publicznych w Polsce oraz realizując cykl pu- blikacji. Pod skrzydłami Fundacji rozwinęła się grupa Penerstwo, skupiająca kilkoro artystów, z których czworo współpracuje obecnie z Galerią Stereo. Należą do nich: Wojciech Bąkowski, Piotr Bosacki, Magdalena Starska i Iza Tarasewicz. Moment założenia Galerii rozpoczął nowy etap naszej dzia- łalności. Podstawowym zadaniem Galerii Stereo jest bliska współ- praca z artystami i kuratorska opieka nad ich twórczością. Jednocześnie niezbędnym elementem funkcjonowania galerii jest według nas goszczenie artystów spoza Polski i roz- wijanie międzynarodowego programu. Stereo jest miejscem intensywnej wymiany myśli, chce być galerią inspirującą artystów i publiczność, kreującą obraz polskiej sztuk