Arttrakt

Nowo powstała galeria sztuki ARTTRAKT prowadzona jest przez historyka sztuki Idę Smakosz-Hankiewicz. W orbicie zainteresowań galerii leży sztuka współczesna ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa. Proponujemy prace artystów z różnych środowisk twórczych, które według nas warte są uwagi, które intrygują, wnoszą nowe wartości, lub te, których wartość już została doceniona. W ofercie galerii znajdziemy więc prace klasyków polskiej sztuki współczesnej, jak i młodych artystów. Głównym założeniem galerii jest promocja różnych postaw i form działalności artystycznej poprzez organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych, wydawanie katalogów, działalność edukacyjną (warsztaty artystyczne dla dzieci, zajęcia plastyczne).