Rodriguez Gallery

Fundacja Rodríguez Gallery jest galerią sztuki współczesnej, założoną w 2015 roku w Poznaniu.

Współpracuje przede wszystkim z twórcami młodego i średniego pokolenia. Jej głównym celem jest prezentacja oraz promocja różnorodnych i najciekawszych według nas zjawisk w sztuce polskiej. Jednocześnie rozwija także program międzynarodowy. Przedstawiając twórczość artystów z zagranicy pragniemy wzbogacić panoramę artystyczną w Polsce, pobudzić widzów do zadawania twórczych pytań i poszukiwania nowych problemów.

Jednym z podstawowych zadań jest bliska współpraca zarówno z artystami, jak i z kuratorami. Kuratorom zależy, aby galeria była miejscem otwartym na różne rodzaje form i postaw artystycznych, które pozwoli artystom realizować ich twórcze projekty, a  galeria powinna być miejsce żywym, inspirującym i pobudzającym kulturę, w którym spotykać mogą się najróżniejsze idee. Istotną częścią programu fundacji są więc organizowane przez nas wydarzenia towarzyszące, panele dyskusyjne, rozmowy, wykłady i warsztaty.