Galeria Arsenał

Galeria Arsenał w Białymstoku powstała w 1965 roku jako jedno z Biur Wystaw Artystycznych. Prowadzili ją kolejno dyrektorzy: Mikołaj Wołkowycki, Władysław Sekunda, Maria Maranda, Irena Dojlida i Ewa Cywińska, a od roku 1990 Monika Szewczyk. Obecnie jest galerią miejską finansowaną przez Urząd Miejski w Białymstoku. Galeria realizuje konsekwentny autorski program wystawienniczy - prezentuje i promuje sztukę najnowszą różnych mediów (malarstwo, rzeźba, obiekty, fotografia, wideo, instalacje intermedialne, performance itp.). Galeria organizuje ponad 20 wystaw rocznie - indywidualnych lub problemowych, czasami przedstawia również programy innych interesujących galerii. Prezentuje znanych i wybitnych artystów polskich i zagranicznych; ale jest w niej też miejsce na debiuty i promocje młodych twórców. Równolegle z programem wystawienniczym Galeria realizuje bogaty program edukacyjny: organizuje spotkania autorskie, promocje książek poświęconych sztuce, sesje naukowe, wykłady, warsztaty dla dzieci, młodzieży i studentów, a także specjalny program kształcenia nauczycieli przedmiotów artystycznych i humanistycznych. Celem programu edukacyjnego jest przybliżenie odbiorcom sztuki najnowszej w możliwie najszerszym zakresie, a co za tym idzie - również ułatwienie odbioru wystaw proponowanych przez galerię. Galeria od początku swego istnienia gromadzi zbiory dzieł sztuki, które obecnie mają postać dwóch kolekcji: "Trzy nurty. Realizm - Metafora - Geometria" (prace z lat 1965-1985) oraz "Kolekcja II" (1990-1999). Galeria realizuje katalogi i inne wydawnictwa do wszystkich prezentowanych wystaw. Ważniejsze prezentacje poza siedzibą Galerii: Unter einem Dach, Polnische Galerien zu Gast im Podewil, Berlin, 1995 (Małgorzata Niedzielko, Konrad Kuzyszyn, Mikołaj Smoczyński, Leon Tarasewicz, Mirosław Filonik) Najmniejszy Wspólny Mianownik, Het Apollohuis, Eindhoven, Holandia, 1996 (Małgorzata Niedzielko, Agata Michowska, Mirosław Filonik, Konrad Kuzyszyn, Wojciech Łazarczyk, Zbigniew Warpechowski) artist`s space, Berlin, 1998 (Leszek Golec, Małgorzata Niedzielko, Konrad Kuzyszyn, Zdzisław Kwiatkowski) Aller & Retour (wspólny projekt z Wizya Video Art Action), Espace Donguy/Apegac, Paryż, 1998 (Janusz Bałdyga, Boris Nieslony, Ewa Świdzińska) Jerzy Truszkowski, "Re-", Muzeum Sztuki, Samara, Rosja, 1998 Transmissions - kolekcja Galerii Arsenał, D.R.A.C., Strasbourg, Francja, 2000 (Krzysztof M. Bednarski, Tomasz Ciecierski, Marta Deskur, Marek Kijewski, Grzegorz Klaman, Konrad Kuzyszyn, Leszek Lewandowski, Wojciech Łazarczyk, Robert Maciejuk, Natalia LL, Małgorzata Niedzielko, Mirosław Rogala, Zofia Kulik, Mikołaj Smoczyński, Agnieszka Tarasiuk, Jerzy Truszkowski)