BWA Galeria Zamojska

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska powstała w 2000 roku przez połączenie dwóch wcześniej funkcjonujących galerii - BWA i Galerii Sztuki Współczesnej. Nowo utoworzona BWA przejęła dorobek obu placówek. Specjalizuje się w wystawiennictwie, działalności oświatowej, wydawniczej. Poza tym gromadzi i popularyzuje zbiory dzieł sztuki z różnych dyscyplin artystycznych. W zamojskim BWA swoje prace wystawiali wybitni polscy artyści. Współpraca z Muzeum w Chełmie owocuje prezentacjami dzieł twórców o międzynarodowej sławie. BWA prowadzi cykl wystaw tematycznie zwiazanych z dzieckiem - Dziecko w malarstwie, Dziecko w plakacie oraz wystawy ilustracji, które stały się jej specjalizacją. Od 1981 roku galeria przygotowuje polskich twórców do udziału w Międzynarodowym Biennale Ilustracji w Bratysławie, organizuje plenery, seminaria, kolekcjonuje zbiory. Od 1984 roku natomiast prowadzi jedyny ogólnopolski plener dla ilustratorów. Galeria ma w swoich zbiorach ponad 3000 ilustracji, takich artystów jak Janusz Stanny, Olga Siemaszko, Krystyna Michałowska, Józef Wilkoń, Teresa Wilbik, Zbigniew Rychlicki. Elżbieta Gaudasińska, Tomasz Borowski, Zdzisław Witwicki, Elżbieta i Marian Murawscy, Antoni Boratyński. Wiesław Majchrzak, Waldemar Andrzejewski, Andrzej Strumiłło, Michał Bylina, Franciszek Maśluszczak i wielu innych.