Galeria BWA

BWA w Zielonej Górze powstało w 1965 roku. Obecnie jest jedną z ważniejszych galerii sztuki współczesnej w Polsce. Założenie BWA było inicjatywą artystów zrzeszonych w zielonogórskim Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Od początku swojej działalności galeria organizowała wystawy współczesnej sztuki polskiej czołowych polskich artystów. Stała się miejscem spotkań teoretyków i krytyków sztuki, prezentacji najnowszych prac. BWA prowadzi cykliczne imprezy artystyczne o wysokiej randze, do których należą Złote Grono i Biennale Sztuki Nowej. BWA zajęło z czasem miejsce niezależnej galerii miejskiej, realizującej autorski program. W ramach akcji edukacyjnej BWA prowadzi wykłady, spotkania z artystami, pokazy filmów, promocje książek, sprzedaż katalogów innych galerii, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz cykl Pracownie, do którego zaprasza pracownie z ASP i pokazuje publiczności nowoczesne metody kształcenia artystycznego. Można tu obejrzeć wystawy z takich dziedzin sztuki jak malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, ceramika, instalacja, performance.