BWA w Jeleniej Górze

BWA w Jeleniej Górze jest samorządową instytucją kultury. Powstało w 1976 roku, od 1998 funkcjonuje jako galeria państwowa, a od 1999 galeria miasta Jelenia Góra. BWA w ramach swojej działalności prezentuje sztukę współczesną, promuje regionalnych artystów, prowadzi działalność wystawienniczą i edukacyjną - warsztaty, spotkania, wykłady. Galeria kładzie szczególny nacisk sztukę odwołująca się do natury i fotografię, ale można tu zobaczyć prace i z innych dyscyplin - malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, tkactwa, ceramiki, performance. Obecnie BWA jest finasowane przez Unię Europejską w ramach programu PHARE.