Galeria Miejska BWA Bydgoszcz

Oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy powstał w 1949 roku. W 1994 roku galeria przeszła pod zarząd Urzędu Miejskiego. Obecnie prezentowana jest tu każda dyscyplina sztuki współczesnej autorów wywodzących się zarówno ze środowiska bydgoskiego, jak i z kraju oraz zagranicy. Galeria organizuje wystawy tematyczne, poszczególnych autorów z uwzględnieniem instalacji, pokazy wideo, performance oraz spotkania z autorami. BWA jest organizatorem Biennale Plastyki Bydgoskiej. Podczas tej cyklicznej imprezy współpracuje z Wydziałem Kultury i Nauki Urzędu Miasta w Bydgoszczy. W ramach akcji edukacnych BWA prowadzi zajęcia pt. Dzień Sztuki w Szkole, czyli wystawy stojakowe oraz spotkania poświęcone sztuce. Galeria koordynuje zajęcia z wychowania plastycznego w godzinach pozalekcyjnych w ponad 30 szkołach bydgoskich. Zajęcia prowadzą profesjonalni artyści plastycy środowiska bydgoskiego. Do wystaw w galerii drukowane są katalogi. Wystawy posiadają swoją dokumentację w formie teczki zawierającej katalogi, recenzje, zdjęcia, kasety wideo. Środowisko bydgoskie posiada tu swoją dokumentację w formie teczek biograficznych. W celu promocji twórców bydgoskich BWA organizuje wystawy w innych ośrodkach polskich np. W Galerii Miejskiej w Poznaniu czy w BWA w Pile oraz zagranicą w takich miastach jak Wilno (Litwa) Pitesti (Rumunia), Le Havre, Rouen (Francja), Kopenhaga (Dania). Biblioteka galerii udostępnia nowości wydawnicze w dziedzinie sztuki współczesnej. Z okazji 50 lat działalności, BWA wydało w 2000 r., liczący około 150 stron, album pod redakcją Kazimierza Jułgi. Znalazło się tam 113 reprodukcji przedstawiających dzieła polskich i zagranicznych artystów, których twórczość została zaprezentowana podczas indywidualnych i zbiorowych wystaw. W kręgu zainteresowań galerii znajduje się malarstwo, grafika, rzeźba, tkanina, fotografia, instalacja, sztuka wideo, performance.