Galeria Bielska BWA

Miejska galeria promująca najciekawsze zjawiska sztuki współczesnej – od malarstwa, po fotografię, performance, instalację, sztukę nowych mediów oraz dizajn. Prezentuje wystawy, festiwale i akcje w przestrzeni publicznej. Prowadzi działalność wydawniczą i edukacyjną, gromadzi kolekcję dzieł sztuki, dokumentuje twórczość współczesnych artystów. Znana z Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, cyklu wystaw „Kobieta o kobiecie” oraz współorganizacji międzynarodowych festiwali performance („Zamek Wyobraźni”, „Interakcje”). Uczestniczy w prezentacji ważnych wystaw międzynarodowych, np. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii FotoArtFestival organizowanego przez Fundację Centrum Fotografii. W 2007 roku rozpoczęła program rezydencji artystycznych: „Laboratorium – warsztat” oraz „Incydenty”. Organizuje wystawy problemowe, skupione na określonej przez kuratora idei z zakresu współczesnej kultury i egzystencji. Programowo sprzyja inicjatywom uzdolnionej artystycznie młodzieży (uczniowie, studenci, młodzi artyści) pomagając w organizacji pokazów wideo, performance i fotografii. W programie edukacyjnym realizuje zarówno klasyczne warsztaty artystyczne, jak też tematyczne spotkania, wykłady, warsztaty i projekcje filmowe – często interdyscyplinarne (sztuka, psychologia, socjologia, filozofia). Galeria gromadzi i udostępnia księgozbiór, wideotekę, dokumentację wystaw i imprez artystycznych, informacje na temat sztuki współczesnej. Zarówno istniejący od 1962 roku ogólnopolski konkurs adresowany do malarzy „Bielska Jesień” (od 1995 roku w cyklu biennale), jak i nieco młodszy konkurs dla kuratorów na najciekawszy scenariusz wystawy malarstwa, także pod hasłem „Bielska Jesień” (od 2000 roku) lokują galerię na ważnym miejscu w Polsce pod względem promowania malarstwa, jako dziedziny o nieprzemijających wartościach. Oprócz katalogów wystaw galeria wydaje książki dokumentujące ważne zjawiska polskiej sztuki współczesnej. Do najważniejszych należą: „Sztuka kobiet” (2001), „Artyści radykalni” Jerzego Truszkowskiego (2004), „Konceptualność fotografii” Adama Soboty (2004), „Texty” i „Sny i śnienia” Natalii LL (2005). Galeria czynna codziennie od 10.00 do 18.00.