BWA Wrocław

BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej powstało w 1962 roku. Jest instytucją kultury, finansowaną przez Gminę Wrocław. zajmuje się organizacją wystaw sztuki współczesnej w kraju i za granicą, działalnością wydawniczą, edukacyjną i promocyjną. I W skład BWA Wrocław wchodzą Galeria Awangarda, Studio Ruska 46a, Galeria Design i Galeria Szkła i Ceramiki. Awangarda jest największą galeria w obrębie BWA Wrocław (ponad 1000 m kw powierzchni wystawienniczej). Mieści się w dawnym pałacu Hatzfeldów. Galeria pokazuje sztukę współczesną, niejednokrotnie kontrowersyjną w formie i temacie. Co roku odbywa się tutaj około 50 wystaw obejmujących swoim zakresem klasykę sztuki współczesnej, sztukę zaangażowaną społecznie, polski komiks niezależny, europejską i polską sztukę video oraz fotografię. Awangarda współpracuje z wrocławską ASP i organizuje wystawy dyplomowe jej absolwentów. Jest współorganizatorem Krajowej Wystawy Malarstwa Młodych i Konkursu im. Gepperta. W galerii odbywają się także spotkania z twórcami, teoretykami i krytykami sztuki, wykłady i warsztaty, plenery i koncerty.