Galeria XX1

Galeria XX1 ma siedzibę w byłej pracowni rzeźbiarza Xawerego Dunikowskiego. Od roku 1968 mieściła się tu Galeria Rzeźby, w której wystawiano głównie prace przestrzenne, instalacje i sztukę pojęciową. Od początku 2001 roku galeria funkcjonuje pod obecną nazwą i w nowej formule, jako organ Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Galeria XX1 wystawia rzeźbę, instalację, sztukę obiektu, malarstwo oraz fotografię. Skupia się na poszukiwaniu i eksperymentowaniu. Prowadzi też działalność edukacyjnąw formie spotkań autorskich i wykładów. Dysponuje dwoma salami. W mniejszej - Kuchni artystycznej - promowani są młodzi twórcy.