Ranking 2014

Artyści Ranking 2014 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Kokosiński Bartosz 1 35 10 17 5 18 5
2 Juszkiewicz Ewa 1 35 11 7 4 28 7
3 Bąkowski Wojciech 2 31 10 29 8 5 2
4 Szlaga Radek 3 31 10 22 7 9 3
5 Bańda Basia 4 29 8 15 4 14 4
6 Polska Agnieszka 5 23 7 12 4 11 3
7 Jastrubczak Łukasz 6 21 6 6 2 15 4
8 Malinowska Julita 7 19 6 19 6 0 0
9 Ziółkowski Julian Jakub 7 19 5 19 5 0 0
10 Breguła Karolina 8 17 5 8 2 9 3
11 Karpowicz Katarzyna 9 16 5 16 5 0 0
12 Ciężki Jakub 9 16 4 8 2 8 2
13 Zamojski Honza 9 16 4 6 2 10 2
14 Radziszewski Karol 9 16 4 11 3 5 1
15 Kobylarz Szymon 10 14 5 2 1 12 4
16 Leto Norman 10 14 5 14 5 0 0
17 Szczypiński Mateusz 11 13 4 3 1 10 3
18 Orłowski Franciszek 11 13 5 5 1 8 4
19 Tarkawian Mariusz 12 12 5 9 4 3 1
20 Tarasewicz Iza 13 11 4 3 2 8 2
21 Baran Tomasz 13 11 3 11 3 0 0
22 Surowiec Łukasz 14 10 2 5 1 5 1
23 Goliszewski Jerzy 14 10 2 10 2 0 0
24 Matyszewski Paweł 14 10 2 5 1 5 1
25 Stokłosa Łukasz 14 10 2 10 2 0 0
26 Chlebek Monika 14 10 3 10 3 0 0
27 Skwarcan Ignacy 15 9 2 4 1 5 1
28 Buczek Bartek 15 9 2 4 1 5 1
29 Szprynger Anna 15 9 2 0 0 9 2
30 Szymankiewicz Małgorzata 15 9 3 6 2 3 1
31 Bażowska Natalia 16 8 3 0 0 8 3
32 Chamczyk Izabela 16 8 3 4 1 4 2
33 Poniatowski Cezary 16 8 2 4 1 4 1
34 Kulka Tomasz 17 7 2 2 1 5 1
35 Axelrad Ewa 17 7 2 4 1 3 1
36 Pogorzelec Marta 17 7 2 2 1 5 1
37 Wollny Zorka 17 7 2 0 0 7 2
38 Flądro Piotr 17 7 2 5 1 2 1
39 Dominik Rafał 17 7 2 7 2 0 0
40 Mlącka Joanna 18 6 3 3 2 3 1
41 Staś Irmina 18 6 3 6 3 0 0
42 Wilk Rafał 18 6 2 4 1 2 1
43 Ritszel Dominik 18 6 2 3 1 3 1
44 Znamierowski Franciszek 19 5 1 5 1 0 0
45 Wolna Maja 19 5 1 5 1 0 0
46 Dwurnik Pola 19 5 1 5 1 0 0
47 Starska Magdalena 19 5 1 0 0 5 1
48 Wiznerowicz Ula 19 5 1 0 0 5 1
49 Okrasko Anna 19 5 1 5 1 0 0
50 Mężyk Krzysztof 19 5 1 5 1 0 0
51 Monstfur Grupa artystyczna 19 5 1 0 0 5 1
52 Pakuła Agnieszka 19 5 1 0 0 5 1
53 Krasnals Grupa artystyczna 19 5 1 0 0 3 1
54 Jaklewicz Karolina 19 5 1 0 0 5 1
55 Martin Honorata 19 5 1 0 0 5 1
56 Nawrot Maciej 19 5 1 5 1 0 0
57 Szpilski Piotr 19 5 1 5 1 0 0
58 Chudzicki Michał 19 5 2 5 2 0 0
59 Makieła Katarzyna 19 5 1 5 1 0 0
60 Kowalik Marcin 19 5 2 5 2 0 0
61 Kmita Piotr 19 5 1 5 1 0 0
62 Cieślak Max 19 5 1 0 0 5 1
63 Kozłowski Tomasz 19 5 1 0 0 5 1
64 Zwarycz Ewa 19 5 2 0 0 5 2
65 Leśniak Magdalena 19 5 1 0 0 5 1
66 Łakomy Piotr 19 5 1 0 0 5 1
67 Ziomkowska Erwina 19 5 2 4 1 1 1
68 Sadowski Mateusz 19 5 1 5 1 0 0
69 Zielaskowska Małgorzata 19 5 1 5 1 0 0
70 Rolando Bianka 19 5 2 3 1 2 1
71 Maniak Krzysztof 19 5 1 0 0 5 1
72 Czycz Dawid 19 5 2 5 2 0 0
73 Cichoń Monika 19 5 1 5 1 0 0
74 Jałowiński Dominik 19 5 1 5 1 0 0
75 Drogowski Jarema 20 4 1 4 1 0 0
76 Bajtlik Jan 20 4 1 4 1 0 0
77 Szeszycka Katarzyna 20 4 1 4 1 0 0
78 Pałka Olga 20 4 1 0 0 4 1
79 Kabala Justyna 20 4 1 0 0 4 1
80 Załuska Natalia 20 4 1 4 1 0 0
81 Maciejewicz Konrad 20 4 1 0 0 4 1
82 Wilcan Karolina 20 4 1 0 0 4 1
83 Wroński Wojciech 20 4 1 0 0 4 1
84 Krakowiak Katarzyna 20 4 1 0 0 4 1
85 Grulkowski Jarosław 20 4 1 0 0 4 1
86 Łagowski Michał 20 4 1 0 0 4 1
87 Błażko Zofia 20 4 1 4 1 0 0
88 Krzywak Sebastian 20 4 1 4 1 0 0
89 Zakrzewski Cyryl 20 4 1 4 1 0 0
90 Kawiorska Marta 20 4 1 4 1 0 0
91 Fatyga Adam Jeremi 20 4 1 0 0 4 1
92 Łubkowski Paweł 20 4 1 0 0 4 1
93 Domicz Jaś 20 4 1 0 0 4 1
94 Gayer Michał 20 4 1 0 0 4 1
95 Bałdyga Michał 20 4 1 4 1 0 0
96 Sośniak Ewelina 20 4 1 4 1 0 0
97 Kaczmarek Krzysztof 20 4 1 0 0 4 1
98 Misiorny Dawid 20 4 1 4 1 0 0
99 Fudakowski Kasia 20 4 1 4 1 0 0
100 Maess Pseudonim art. 21 3 1 3 1 0 0
101 Kozera Grzegorz 21 3 1 0 0 3 1
102 Pietrzak Piotr 21 3 1 3 1 0 0
103 Jakubowski Jakub 21 3 1 0 0 3 1
104 Kus Agata 21 3 2 1 1 2 1
105 Bielawska Alicja 21 3 1 3 1 0 0
106 Mrożek Halina 21 3 1 0 0 3 1
107 Cybis Julia 21 3 1 0 0 3 1
108 Kalkowski Filip 21 3 1 0 0 3 1
109 Grodzińska Agnieszka 21 3 2 2 1 1 1
110 Gramz Zofia 21 3 1 3 1 0 0
111 Przezwańska Katarzyna 21 3 1 0 0 3 1
112 Pałys Joanna 21 3 1 0 0 3 1
113 Kowzan Paweł 21 3 1 0 0 3 1
114 Florczyk Agnieszka 21 3 1 3 1 0 0
115 Wypych Anna 21 3 1 3 1 0 0
116 Wnorowska Wioleta 21 3 1 3 1 0 0
117 Zylber Maurycy 21 3 1 0 0 0 0
118 Zawada Michał 21 3 1 3 1 0 0
119 Bartkiewicz Artur 21 3 2 1 1 2 1
120 Karczmarczyk Ada 21 3 1 0 0 3 1
121 Choróbski Mateusz 21 3 2 1 1 2 1
122 Sawicka Magdalena 21 3 1 3 1 0 0
123 Dyndo Wiktor 21 3 1 3 1 0 0
124 Maślankiewicz Lech 21 3 1 0 0 3 1
125 Macha Piotr 21 3 1 3 1 0 0
126 Hańćkowiak Stefan 21 3 1 3 1 0 0
127 Mróz Tomasz 21 3 1 0 0 3 1
128 Kowalska Berenika 21 3 1 3 1 0 0
129 Groń Marcelina 21 3 1 3 1 0 0
130 Borowski Tymek 21 3 2 3 2 0 0
131 Poznysz Tomasz 21 3 1 3 1 0 0
132 Markiewicz Małgorzata 21 3 1 3 1 0 0
133 Chciuk Aleksandra 22 2 1 2 1 0 0
134 Błażejewski Łukasz 22 2 1 2 1 0 0
135 Oleś Artur 22 2 1 0 0 2 1
136 Chojecki Michał 22 2 1 0 0 2 1
137 Partyka Tomasz 22 2 1 2 1 0 0
138 Górowska Justyna 22 2 1 0 0 2 1
139 Andrejkow Arkadiusz 22 2 1 0 0 2 1
140 Reinert Anna 22 2 1 0 0 2 1
141 Ścibor Martyna 22 2 1 2 1 0 0
142 Pawszak Sławek 22 2 1 2 1 0 0
143 Orlikowska Anna 22 2 1 0 0 2 1
144 Czaplicki Krystian 22 2 1 0 0 2 1
145 Woźniczka Sylwia 22 2 1 2 1 0 0
146 Koniusz Daniel 22 2 1 2 1 0 0
147 Kwiatkowski Paweł 22 2 1 0 0 0 0
148 Wierzbicki-Nowak Filip 22 2 1 2 1 0 0
149 Milczarek Dariusz 22 2 1 2 1 0 0
150 Kolasiński Lech 22 2 1 0 0 2 1
151 Pokrand Hubert 22 2 1 0 0 2 1
152 Małek Mikołaj 22 2 1 0 0 2 1
153 Czartoryski Konstanty 22 2 1 2 1 0 0
154 Kałużyński Paweł 22 2 1 2 1 0 0
155 Karapuda Arkadiusz 22 2 2 2 2 0 0
156 Łuczyna Małgorzata 22 2 1 0 0 2 1
157 Mickiewicz Gizela 22 2 1 0 0 2 1
158 Smandek Michał 22 2 1 0 0 2 1
159 Pakalski Maciej 22 2 1 0 0 2 1
160 Piguła Ewelina 22 2 1 2 1 0 0
161 Halarewicz Anna 22 2 1 2 1 0 0
162 Kisielewicz Justyna 22 2 1 2 1 0 0
163 Sadowska Paulina 22 2 1 0 0 2 1
164 Borowiecka Martyna 23 1 1 1 1 0 0
165 Giwer Daria 23 1 1 0 0 1 1
166 Zawadzka Iwona 23 1 1 0 0 1 1
167 Prandzioch Szymon 23 1 1 0 0 1 1
168 Kiełbowicz Bartek 23 1 1 0 0 1 1
169 Maślejak Jolanta 23 1 1 1 1 0 0
170 Gaskon Alicja 23 1 1 1 1 0 0
171 Kurek Julia 23 1 1 0 0 1 1
172 Węgrzyn Bartłomiej 23 1 1 0 0 1 1
173 Czeremuszkin-Chrut Agata 23 1 1 0 0 1 1
174 Domańska Anna 23 1 1 0 0 1 1
175 Ziółkowska Zuzanna 23 1 1 1 1 0 0
176 Kolasa Luiza 23 1 1 1 1 0 0
177 Bykowski Mateusz 23 1 1 1 1 0 0
178 Bugalski Michał 23 1 1 1 1 0 0
179 Adamczyk Justna 23 1 1 0 0 1 1
180 Gubernat Anna 23 1 1 1 1 0 0
181 Kolerski Adrian 23 1 1 0 0 1 1
182 Kozioł Ola 23 1 1 0 0 1 1
183 Goliszewska Małgorzata 23 1 1 0 0 1 1
184 Bujak Piotr 23 1 1 0 0 1 1
185 Kisielewska Justyna 23 1 1 0 0 1 1
186 Ołdak Izabela 23 1 1 0 0 1 1
187 Curyło Julia 23 1 1 0 0 1 1
188 Strąk Justyna 23 1 1 1 1 0 0
189 Jochymek Anna 23 1 1 0 0 1 1
190 Frankowska Katarzyna 23 1 1 1 1 0 0
191 Kochanek-Zbroja Marta 23 1 1 1 1 0 0
192 Konopacka Malwina 23 1 1 1 1 0 0